Putting Green

PUTTING GREEN

ABOUT GRASS สร้างกรีนมาหลายร้อยกรีน ได้รับการยอมรับจากนักกอล์ฟหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพระดับโลก ระดับทีมชาติ 

หรือนักกอล์ฟทั่วไปที่จริงจังในเกมส์ส่วนองค์กรเอกชนที่ต้องการสร้างมูลค่าพื้นที่อันได้แก่ สนามไดร์ฟกอล์ฟชื่อดัง รีสอร์ท คอนโดหรู ต่างๆ

ก็ให้ความไว้วางใจ ในการออกแบบและจัดสร้างกรีนคุณภาพให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่นกัน เนื่องจากทีมงานเรามีประสบการณ์และ

อยู่ในธุรกิจกอล์ฟมากว่า 20 ปี ที่ให้บริการมากกว่าการปูหญ้า

ㆍABOUT GRASS ออกแบบสร้างสรรค์กรีนพัตต์กอล์ฟ

หญ้าเทียมในทุกพื้นที่ ให้อย่างเหมาะสมและลงตัวโดย

คำนึงถึงความสมจริง เพื่อที่จะได้พัฒนาเกมส์กอล์ฟ

ให้ดียิ่งขึ้น เมื่อมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง