Putting green | ABOUTGRASS.COM
จำหน่ายกรีนพัตต์กอล์ฟ
HOME / PUTTING GREEN
putting-green-1.png

Putting green ของ About Grass ดีอย่างไร ?

  • - สนามสวยสดตลอดทั้งปี อายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอย่างมาก
  • - ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สามารถติดตั้งได้ทั้งกลางแจ้ง และสถานที่ไม่มีแดดเข้าถึง
  • - ไม่ต้องบำรุงรักษา อายุการใช้งานคงทน สวยสมจริง
putting-green-2.png

กรีนพัตต์กอล์ฟของ About Grass ดีอย่างไร ?

  • - มั่นใจได้ว่าไรรับการดูแลอย่างดีจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง
  • - มีบริการหลังการขายเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  • - บริษัทได้รับการยอมรับจากนักกอล์ฟชื่อดัง ทั้งในประเทศจากที่เราได้ออกแบบ
  • - ติดตั้งและวางแผนโครงสร้าง และระบบระบายน้ำ ป้องความชื้อ ทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้งานทุกฤดูการ หรือตลอดปี