Landscape

LANDSCAPE

ABOUT GRASS ให้บริการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยการเลือกใช้

หญ้าเทียมให้เหมาะสมกับพื้นที่และพื้นฐานตามหลักฮวงจุ้ย 

ABOUT GRASS ออกแบบ-ติดตั้ง วาง ระบบระบายน้ำก่อน

การปูหญ้า เพื่อขจัดปัญหาน้ำขัง ทำให้ยืดอายุการใช้งาน

พร้อมรับประกัน งานติดตั้ง 1 ปี


ABOUT GRASS มีมาตราฐานงานติดตั้งสากล โดยเลือกใช้วัสดุที่ดี

 สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ อาทิเช่นทรายชิลิก้าที่มีการอบฆ่าเชื้อ 

เป็นตัวท็อปบนหญ้าหลังการติดตั้งเพื่อให้หญ้าเทียมตั้งฟูสวยงาม

และคงทนมากขึ้น