จำหน่ายกรีนพัตต์กอล์ฟ
จำหน่ายกรีนพัตต์กอล์ฟ
HOME / ABOUT US
artificial-grass-green-putting-hotel-about1

About Us

 • ABOUT GRASS มืออาชีพด้านหญ้าเทียม ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561) รวมระยะเวลาในการดำเนินการ 10 ปี ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมคุณภาพครบวงจร
 • - กรีนพัตต์กอล์ฟ
 • - ปรับภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท สนามเด็กเล่น ฯลฯ
 • - สนามกีฬา สนามฟุตซอล ฯลฯ
 • - ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับกีฬากอล์ฟ
 • ABOUT GRASS พร้อมให้คำแนะนำ ออกแบบตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีแบบหญ้าคุณภาพเกรดพรีเมียมให้เลือกมากมาย ทั้งความสูง-ความหนา-ประเภทของเส้นใย-พื้นหลังใต้หญ้า และการระบายน้ำ เป็นต้น
artificial-grass-green-putting-hotel-about3

Mission

 • - สร้างคุณค่าให้องค์กร ABOUT GRASS แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จัก เพื่อความเป็นผู้นำด้านหญ้าเทียมในประเทศและกลุ่มอาเซียน
 • - พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ ได้มาตรฐานสากล
 • - ยกระดับการบริการครบวงจร ให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า
 • - เพิ่มพูนทักษะบุคลากร และเทคโนโลยีด้านงานติดตั้งเพื่อความเป็นมืออาชีพด้านหญ้าเทียม
artificial-grass-green-putting-hotel-about2

Vision

 • ABOUT GRASS เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการ “เพิ่มคุณค่า” ให้แก่ สินค้า และบริการ และบุคลากร ด้วยวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้น และการสร้างสุขในการบริการลูกค้าได้อย่างยั่งยืน