LANDSCAPE

ปรับภูมิทัศน์

ABOUT GRASS ให้บริการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ ด้วยการเลือกใช้หญ้าเทียมให้เหมาะสมกับพื้นที่และพื้นฐานตามหลักฮวงจุ้ย

•ABOUT GRASS ออกแบบ-ติดตั้ง วาง ระบบระบายน้ำ ก่อนการปูหญ้า เพื่อขจัดปัญหาน้ำขัง ทําให้ยืดอายุการใช้งานพร้อมรับประกัน งานติดตั้ง 1 ปี


• ABOUT GRASS มีมาตราฐานงานติดตั้งสากล โดยเลือกใช้วัสดุที่ดี สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ อาทิเช่น ทรายซิลิก้าที่มีการอบฆ่าเชื้อ เป็นตัวท็อปบนหญ้าหลังการติดตั้งเพื่อให้หญ้าเทียมตั้งฟู สวยงามและคงทนมากขึ้น


Video