Landscape : ภูมิทัศน์

ABOUT GRASS ให้บริการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยการเลือกใช้หญ้าเทียมให้เหมาะสมกับพื้นที่และพื้นฐานตามหลักฮวงจุ้ย

ABOUT GRASS ออกแบบ-ติดตั้ง วางระบบระบายน้ำก่อนการปูหญ้าเพื่อขจัดปัญหาน้ำขัง ทำให้ยืดอายุการใช้งานพร้อมรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

ABOUT GRASS มีมาตราฐานงานติดตั้งสากล โดยเลือกใช้วัสดุที่ดี สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพ เช่น ทรายซิลิก้าที่มีการอบฆ่าเชื้อ เป็นตัวท๊อปบนหย้าหลังการติดตั้งเพื่อให้หญ้าเทียมตั้งฟู สวยงามและคงทนมากขึ้น

ผลงานภูมิทัศน์ ABOUT GRASS ที่ผ่านมา