Football Field : สนามฟุตบอล

ABOUT GRASS ออกแบบสร้างสรรค์สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โดยเลือกใช้หญ้าเทียมคุณภาพที่ได้รับรองมาตราฐาน FIFA QUALITY ประกอบกับการติดตั้งที่ได้คุณภาพและช่างฝีมือที่มีทักษะในการเข้าเส้นที่ชำนาญ ทำให้สนามฟุตบอลโดดเด่น สยงาม คงทนนาน มาตราฐานสากล

ผลงานกรีนพัตต์กอล์ฟ ABOUT GRASS ที่ผ่านมา